Olympos tasarım bir ürünün tasarımından modellenmesine ve üretime hazır hale gelmesine kadarki aşamalarda görev alır.

        

Katı (hacimsel) Modelleme ve Yüzey Modelleme

  • Ürünlerinizin bilgisayar ortamında 3 boyutlu katı veya yüzey model olarak çizimi
  • üç boyutlu model üzerinde istenilen değişikliklerin yapılması
  • üç boyutlu modelden teknik resimlerin alınması
  • Çizilen 3d resimlerden katalog hazırlamaya uygun fotoğraf görüntülerinin elde edilmesi
  • Modellenen mekanik sistemlerin mukavemet analizleri
  • Mekanik Sistemlerin Animasyonu
  • 3 boyutlu  olarak modellenen katı parçaların animasyonu
  • Animasyonun film olarak sunumu

Katı modelleme tekniği kullanılarak ürünleriniz tasarlanır. Bu sayede üretici ve kullanıcıların görsel olarak bilgi sahibi olması ve gerekli olabilecek değişikliklerin uygulanması kolaylaşır. Oluşturulan ürün modelleri üzerine daha sonra istenebilecek üretim değişiklikleri kolaylıkla uygulanır.

Bornova,İzmir,Türkiye

3D Baskı galeri

API –>