3 boyutlu optik tarama sistemleri yardımıyla elde edilen nokta bulutu veya STL data üzerinden hassas bir şekilde, imalata yönelik CAD modellerinin oluşturur.

Özellikle , El yapımı parçaların veya Deforme olmuş – bozulmuş kalıpların CAD datasının oluşturulması , yeniden işlenmesinde, Kalite kontrol ve doğrulanması konusunda hızlı ve etkin çözümler sunar.

Optik tarama yöntemi ile ölçümün diğer sistemlere göre başlıca avantajları şunlardır:

• Taranan numune data üzerinden CAD data elde edilebilir.

• Objeye temas edilmeden ölçüm işleminin gerçekleşmesi ile her türlü doku ve sertlikteki malzemenin -sünger, tekstil, deri, lastik …- güvenle ölçümü,  

• Yüzbinler veya milyonlarca nokta ile sayısallaşan parça geometrisinin bir bütün olarak ele alınması ile farklı açı ve konumlarda muayene, kritik bölgelerden kesitler alma imkanı,

• CAD veri ile çakıştırılarak çekme, form değişiklikleri, aşınma gibi deformasyonların, geometrik farklılıkların hızlı ölçümü,

• Dar veya ulaşılması zor kısımlara kolayca erişim ile prob hataları ve sorunlarının ortadan   kalkması,

• Elde edilen yüzbinlerce nokta ile geometrik toleransların istatistiksel değerlendirmeler altında kolay ve güvenle ölçülebiliyor olması,

• Herhangi bir aparat vs. gerektirmeden serbest konumda uygulama ile değişik bağlamalardan doğan ölçme hatalarının ortadan kalkması,

• Farklı özellik ve karakterlerde değişik ölçme aletlerine gerek duyulmaksızın tek bir hassasiyet değeri içinde ölçümün tamamlanması,

• Mobil düzen ile ağır, hacimli veya kıymetli parçaların yerinde ölçümü. 

 

3D Baskı galeri

API –>