patentOlympos Tasarım özgün buluş ve tasarımlarınız ya da Olympos Tasarım'ın sizin için tasarladığı ürünler için patent , faydalı model ve endüstriyel tasarım başvurularını tekniğine uygun olarak hazırlar ve Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmesi süreçlerini takip eder.

 

Türkiye'de sinai mülkiyet haklarının tescilini yapmaya yetkili tek kuruluş merkezi Ankarada Bulunan Türk Patent Enstitüsüdür.

 

Sınai Mülkiyet Hakları

"Sınai Mülkiyet", genel tanımı ile, sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına; ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına kayıt edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir haktır.

Sınai Mülkiyet hakları;

 • Patentler ve faydalı modeller,
 • Markalar,
 • Endüstriyel tasarımlar,
 • Coğrafi işaretler, ve
 • Entegre devrelerin topoğrafyaları'ndan

oluşmaktadır.

Bir ülkede "sınai mülkiyet hakları"nın etkin biçimde korunması, sağlıklı ve sağlam bir sanayinin ve kararlı ekonominin temel koşullarından biridir.


Patent ve Faydalı Model

Tüm ülkelerin hedefi sanayide ve ekonomide gelişmiş olmak ve bu gelişmişliği, değişen koşullar karşısında koruyarak daha ileri götürmektir. Ülkelerin sanayi ve ekonomi bakımlarından gelişmesinde en önemli etken yeni teknolojilerin üretilmesi ve bu teknolojik gelişmelerin sanayiye uygulanmasıdır.

    Teknolojik gelişmeler sanayideki yenilikler ve buluşlar ile sağlanır. Buluş kısa ifade ile sanayideki teknik bir problemin çözümü olarak tanımlanabilir. Sanayideki yenilikler ve buluşlar ise yeni teknolojilerin üretilmesi, yeni ürünlerin geliştirilmesi, mevcut teknolojilerde yenilikler, geliştirmeler ve iyileştirilmeler sağlanmasıdır. Sanayideki yeniliklerin ve sanayiye uygulanabilen buluşların çoğalması, hem buluşlara ait doğru ve eksiksiz bilginin yaygınlaşması hem de buluş yapılmasının özendirilmesi ile sağlanabilir.

    Yenilikler ve buluşların sanayiye uygulanması ve sonuçta ekonomiye katkı sağlayabilmesi için buluş sahibinin ödüllendirilmesi ve buluş yapılmasının özendirilmesi ilke olarak birçok ülke tarafından benimsenmiştir. İşte buluş yapılmasının özendirilmesi için, buluş sahibine, buluşunu kullanma ve kullandırma konusunda belirli bir süre ayrıcalık veren ve böylece buluş yapılmasını özendirerek sanayinin gelişmesine yardım eden patent sistemi geliştirilmiştir.

    Patent ile korunabilecek buluşların "yenilik", "tekniğin bilinen durumunun aşılması" ve "sanayiye uygulanabilirlik" niteliklerini taşıması gerekmektedir.

Buluşların korunmasına uygulanan faydalı model korumasında ise yalnızca yenilik ve sanayiye uygulanabilir olma kriterleri aranmaktadır. Buradaki yenilik de yine mutlak yeniliktir. Usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddelere ilişkin buluşlar koruma kriterlerini haiz olsalar dahi faydalı model belgesi verilerek korunamazlar.
Patent hakkı, buluş sahibine, buluşunu açıklaması karşılığında buluş konusu ürünü üretme, pazarlama, satma ve kullandırma konusunda tercihe göre 7 veya 20 yıl ayrıcalık vermekte iken faydalı model korumasında aynı haklar 10 yıl için geçerlidir.

Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel tasarım, herhangi bir ürünün tümünün, veya bir parçasının veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, ses, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünüdür. Endüstriyel tasarımların tescil işlemleri sınai mülkiyet haklarından marka ve patent gibi diğer hakların tescil işlemlerinden önemli farklılıklar göstermektedir. Buradaki farklardan en önemlisi endüstriyel tasarım tescil işlemlerinin yenilik ve ayırt edicilik bakımlarından ayrıntılı biçimde incelenmeksizin ilan edilmesi ve üçüncü şahısların itiraz haklarını kullanmalarıdır. Bir endüstriyel tasarımın tescili, dünyada yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması halide mümkündür.

     Yenilik ve ayırıcı nitelik ile ilgili olarak tasarımcıya sağlanan bir istisna sözkonusudur. Bu da, koruma talep edilen bir endüstriyel tasarımın, başvuru tarihinden önceki oniki ay içerisinde veya rüçhan talebi varsa, rüçhan tarihi itibariyle tasarımcı veya halefi veya bu kişilerin izni ile üçüncü bir kişi tarafından kamuya sunulması veya tasarımcı veya halefleri ile olan ilişkinin suistimali sonucu kamuya sunulması durumlarında, endüstriyel tasarımın yeniliğinin ve ayırt edici niteliğinin etkilenmemesidir. Yani başvurudan 1 yıl öncesine kadar olan süre içerisinde tasarımcısı tarafından yapılmış açıklamalar ve kamuya sunmalar yenilik ve ayırt edici niteliği etkilememektedir.

Endüstriyel tasarımlarda koruma süresi 5 yıl olup, bu süre 4 kez yenilenerek 25 yıla kadar uzatılabilmektedir.

 

Bornova,İzmir,Türkiye

 

 • 3 Boyutlu Tarama hizmetleri +

  Detaylı Bilgi
 • Teknik resim çizim hizmetleri - 2D & 3D +

  teknik-cizim olymposdesign üretmek istediğiniz makina ve aletlerin teknik imalat resimlerini uluslararası standartlara uygun olarak size sunar.

  Teknik

  Detaylı Bilgi
 • Endüstriyel tasarım hizmetleri +

  endüstriyel tasarım Olympos tasarım sizin istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda her türlü endüstriyel ürünü özgün olarak tasarlar ve size

  Detaylı Bilgi
 • Tersine mühendislik hizmetleri +

  Tersine mühendislik kavramı günümüzde oldukça çok kullanılmaya başlamıştır.Tersine mühendislik kısaca var olan bir üründen geriye doğru

  Detaylı Bilgi
 • SunConnect 3D Scanner +

   Sun Connect   3d tarama sistemi
  Detaylı Bilgi
 • Katı ve yüzey modelleme +

  Olympos tasarım bir ürünün tasarımından modellenmesine ve üretime hazır hale gelmesine kadarki aşamalarda görev alır.

   

  Detaylı Bilgi
 • 1

3D Baskı galeri

API –>