© www.olymposdesign.com'un tüm Telif hakları saklıdır.
Olympos tasarım'ın önceden yazılı onayı olmadan,
içeriğinin ve fotoğraflarının kopyalanması, yeniden
yayınlanması veya yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır.
 Telif Hakları Kanunu'nun İlgili Hükümleri:
TMBB'de 9 Haziran 2004 tarihinde kabul edilen 5187 sayılı Basın Kanunu ,
yukarıda söz edilen yasaklara uymayanlara ağır cezalar getirmektedir.
Basın Kanunu'nun "Yeniden Yayım"a ilişkin yasak ve bu yasaklara
uymayanlar için öngörülen cezaları düzenleyen 24. Maddesi şöyledir:
"MADDE 24. - Bir süreli yayında yayımlanmış haber, yazı ve resimleri
kaynak göstermeksizin yeniden yayımlayanlar beşmilyar liradan onmilyar
liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.
Bu eserleri, yeniden yayım hakkı saklı tutulmuş olmasına rağmen,
süreli yayın sahibinin izni olmadan yeniden yayımlayanlar yirmibin yeni
türk  lirasından kırkbin yeni türk lirasına kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.
" Ayrıca Basın Kanunu'nun 27. maddesi ile "Basılmış eserler yoluyla işlenen veya
bu Kanunda öngörülen diğer suçlara ilişkin davalar acele işlerden sayılır" hükmü
getirilmiştir.
''olympos tasarım mühendislik ve ürün geliştirme hizmetleri'', yukarıda açıkça
vurgulanan yasaklara uymayanlar hakkında, Telif Hakları Kanunu'nun ilgili
hükümleri uyarınca her türlü hukuki girişimde bulunacaktır.

 

 

3D Baskı galeri

API –>